اين باغ مشجر و محصور به محمد ولي خان سپهسالار تنکابي منسوب و داراي عمارتي دو طبقه است. اين عمارت به اوايل دوران پهلوي تعلق دارد و شبيه کوشک ساخته شده، ايواني به صورت غلام گردشي دور آن قرار دارد. در طبقه همکف اين عمارت يک راهرو و يا سالن مرکزي و تعدادي اتاق با کاربري خدماتي و در طبقه بالاي آن يک تالار مستطيل شکل کشيده و تعدادي اتاق قرار گرفته است. ضلع شرقي و غربي اين بنا داراي هفت ستون و دو ستون مشترک در تقاطع اضلاع است و در اضلاع شمالي و جنوبي آن پنج ستون وجود دارد، همچنين کف عمارت بالاتر از کف حياط قرار دارد.