یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

بهنام زاده:

در سال جاری 170لایحه و دادخواست در واحد حقوقی منطقه یک شهرداری قزوین تنظیم شد

اصغر بهنام زاده،مدیر منطقه یک شهرداری قزوین گفت: در شش ماههابتدایی سال جاری170لایحه و دادخواست در واحد حقوقی منطقه یک شهرداری قزوین تهیه و تنظیم و به مقامات قضایی برای احقاق حقوق شهرداری تحویل شده است.

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری قزوین؛ بهنام زاده گفت: در این مدت 235 مراجعه به شعبات دادگاه عمومی و دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی توسط کارشناسان حقوقی برای رسیدگی ودریافت آرا صورت گرفته است.

این مسئول عنوان کرد:  آراء صادر شده  به نفع منطقه یک  شهرداری قزوین 72مورد بوده است.

بهنام زاده درپایان گفت: واحد حقوقی منطقه شهرداری قزوین از آرا صادره درخصوص چک های برگشتی مبلغ بیش از یک میلیارد ریال در آمد کسب کرده است.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط