دیدار مسئولان استانی و شهرداران استان زنجان با محمد درافشانی، سرپرست شهرداری قزوین