بازدید دکتر محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون رییس جمهور، از پروژه های در دست اقدام شهرداری قزوین در بوستان ملی باراجین و دهکده طبیعت